Litteratur.
Dødsannonser

Til Litterturlista

INNHALD

(her legges inn menyen for tekstdokumentet)

Dødsannonser

Introduksjon
Odd Simon Raudi død 3/9.2015
Klara Breidablikk død 12/11.2015
Anne-Marie Underthun død 28/11.2015
Jostein Loen død 18/1.2016
Jon Solvik død 12/1.2016
Synneve Nesdal død 14/1.2016
Brynjulf Loen død 19/1.2016
Kari Raudi Vik død 26/7.2016
Astrid Muri død 18/9.2016
Kjellfrid Bredesen død 16/10.2016
Signy Skåden død 8/12.2016
Ragnvald Loen Greidung død 9/2.2017
Inger Eline Grov død 22/3.2017
Kjellaug Holter død 2/4.2017

Dødsannonser

Dødsannonser i Fjordingen og eventuelt andre stader er skanna som bilde. Bilde av annonsene vert vist i dette feltet etter val i menyen.

Skanning av dødsannonser starta 3.9.2015. Samlinga omfattar berre annonser for personar som er registrerte i LOKHIS

Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart