Litteratur.
Dødsannonser

Til Litterturlista

INNHALD

(her legges inn menyen for tekstdokumentet)

Dødsannonser

Introduksjon
Odd Simon Raudi død 3/9.2015
Klara Breidablikk død 12/11.2015
Anne-Marie Underthun død 28/11.2015
Jostein Loen død 18/1.2016
Jon Solvik død 12/1.2016
Synneve Nesdal død 14/1.2016
Brynjulf Loen død 19/1.2016
Kari Raudi Vik død 26/7.2016
Astrid Muri død 18/9.2016
Kjellfrid Bredesen død 16/10.2016
Signy Skåden død 8/12.2016
Ragnvald Loen Greidung død 9/2.2017
Inger Eline Grov død 22/3.2017
Kjellaug Holter død 2/4.2017
Aud Loen død 16/8.2017
Knut O. Rake død 17/9.2017
Marta Loen Havnvik død 4.10.2017
Karstein Nesje død 5.11.2017
Bendikt Sæten død 15.11.2017
Gjertrud Loen død 2.12.2017
Ester Kristien Rake Warholm død 20.12.2017
Harald Hogrenning død 17.03.2018
Jens Lunde død 26.3.2018
Svein Reidar Fredheim død 28.4.2018
Markus Loen død 12.5.2018
Åge Lunde død 20.5.2018
Astrid Sæten død 28.7.2018

Dødsannonser

Dødsannonser i Fjordingen og eventuelt andre stader er skanna som bilde. Bilde av annonsene vert vist i dette feltet etter val i menyen.

Skanning av dødsannonser starta 3.9.2015. Samlinga omfattar berre annonser for personar som er registrerte i LOKHIS

Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart


Til dokumentstart