Bilde ID: 03224_00
Bildetekst:
1965 Postkort som viser Lotunet sett frå fjellsida ovanfor. Tidspunktet er før utskiftninga i 1968, men etter at den nye låven på Sjurebruket vart bygt (1962). Utgitt av Knut Aune Kunstforlag. Original: Audun Loen's