Bilde ID: 04419_00
Bildetekst:
1925 Postkort. Lønvand. Photo Carl Müller & Sohn. Hamburg-Altona Köningstrasse 178. Bildet viser tre slepeskuter etter dampbåten på Lovatnet med Nesdal og Kjenndalskruan i bakgrunnen. Ikkje tidfesta .