Bilde ID: 04599_00
Bildetekst:
1950 Postkort5036. Nordfjord-Loen. K. K. Bergen. Viser Ravnefjellet sett frå vegen til Bødalsseter. Ikkje tidfesta .