Bilde ID: 04938_00
Bildetekst:
Postkort. Kirken i Loen. Eneberettiget K. Knudsen & Co Bergen. Bildet er teke frå Arnetunet. Har ein eldre variant av same kortet der heile teksten til høgre er med. Er der tidfesta til 1909