Bilde ID: 05151_00
Bildetekst:
Ca 2000. Postkort. Kjenndalsbreen i Loen. Enerett Knut Aune kunstforlag as. Ikkje tidfesta