Bilde ID: 05154_00
Bildetekst:
Postkort. Hilsen fra Loen. 723 lux. Enerett Olav Lystad Ørsta. Todelt motiv. Øverst Lotunet. Nederst Lovatnet med Kjenndalskruan i bakgrunnen. Ikkje tidfesta