Bilde-id: 05230_01
Dato:
CaAar: 1950
Bildetekst:
Bilde av Lostøylen. Viser sela på 1940-1950-talet. Det står bak på bildet kven sela tilhøyrer, og nummer er påført bildet. 1 Sjureselet 2 Arneselet, 3 Trulsselet, 4 Antunsselet, 5 Halsteinselet, 6 Inigrdsselet, 7 Framigardsselet, 8 Monsselet 9 Markusselet, 10 Isakeselet