Bilde-id: 5261_00
Dato:
CaAar: 2008
Bildetekst:
Hausttur til Loen i månadsskiftet september - oktober 2008. Utsikt mot Lotunet frå Hogabakken nedanfor tindebudsteinen