Bilde ID: 05268_00
Bildetekst:
Postkort. 13/178. Fra Loen i Nordfjord. Enerett Carl Normanns kunstforlag. Viser demma ovanfor Lofossen. Ikkje tidfesta