Bilde ID: 05270_00
Bildetekst:
Postkort. Loen i Nordfjord. Bødalsbræ. Enerett Drageset. Ikkje tidfesta