Bilde ID: 05342_00
Bildetekst:
Postkort. M 13139-9 Loen. Øverst: Kjenndalsbreen og Ramnefjell med rasstedet. Under Loenvatn . Aune forlag. Poststempla 21.6.94. Tre bilder. Nederste viser Lovatnet sett frå Sande Camping