Bilde ID: 05416_00
Bildetekst:
Postkort. S - 8 - 5 parti fra Loen med rasstedet, Knut Aune Kunstforlag. Viser flatene med slåtteeng i Bødal med rassåret i Ramnefjellet som bakkgrunn. Ikkje tidfesta.