Bilde ID: 05502_00
Bildetekst:
Ca 2000.Postkort. Kjenndalsbreen, Loen. Husmo foto. 6878/33. Viser Kjenndalen med elva og med breen i bakgrunnen. Ikkje tidfesta