Bilde ID: 05670_00
Bildetekst:
Postkort. 2-38-94. Loen Pensjonat, Loen Nordfjord. Eneberettiget Normann. Ikkje tidfesta