Bilde ID: 05684_00
Bildetekst:
Postkort. Loen Kirke. 200/87. Foto Giovanni Trimboli. Grako Kortforlag Oslo. Ikkje tidfesta. Todelt kort som viser kyrkja sett frċ vest, og inne mot preikestolen og alteret.