Bilde ID: 05769_00
Bildetekst:
Postkort. Bødalsbreen i Loen. Eneberettiget O.D. Ikkje tidfesta