Bilde ID: 06119_00
Bildetekst:
Postkort. Kjenndalsbreen Loen. Foto Normann N-38/144. Poststempla 28.7.1980. Viser elva i Kjenndalen og breen i bakgrunnen