Bilde ID: 06253_00
Bildetekst:
Postkort. 5034 Nordfjord Loen. K.K Bergen. Viser arbeid med bru over Bødalselva og Ravnefjellet med rassåret i bakgrunnen. Ikkje tidfesta