Bilde ID: 06479_00
Bildetekst:
Postkort.13/281- Nordfjord- Loen. Kjendal Evig is. Normann. Viser brekanten på Kjendalsbreen. Storformat. Ikkje tidfesta