Bilde-id: 6606_00
Dato:
CaAar: 2012
Bildetekst:
Arnehuset sommaren 2012. Graving for utviding av kjellar og tilbygg mot aust