Bilde ID: 06787_00
Bildetekst:
Postkort. Loen vand. J.V.Brevkort fra Norge. Utsikt frå Nesodden mot Bødalsfjellet, skimtar Nesdal og ser Kjendalskruna i bakgrunnen. kortet er Ikkje tidfesta men helsinga er datert 11.8.04. Poststempla i Tyskland