Bilde. Bilde-galleri (album)

Tilbake til Startsiden

Meny bildevsining

MENY
Bilde-galleri

Loen_sokn_oversikt.
Loen gard og tun.
Loen_historisk.

Bilde galleri (album)

I bildearkviet er det laga mange bildegalleri (album) tilpassa ulike formål. Alle er bygt opp på same måten med småbilde i albumet. Ved å klikke på desse småbilda, vert det vist eit større bilde med tilknytta tekst (bildesider).

Inntil vidare er det berre nokre få bildealbum som er tilpassa mobil. Bildesidene blir generet maskinelt, men inntil vidare er det ikke laga opplegg for å generer bildesider som er eigna for mobiltelefon.

Nedanfor er det som eksempel vist eit lite bilde som det er tilpassa bildeside for. Dette viser korleis det vil kome til å fungere.

Menyen har også berre med berre nokre få bildegalleri som eksempel

Loen