Til turoversikt

Tur: Historisk vandring i Bødal

Bildealbum. .

Bildealbumet har med berre bilde frå vndringa langs den historiske stien i Bødal 8/7-2010. Ved oppslag på dei einskilde bruka og kulturminnepunkta (sjå turoversikt ) er det også med historiske bilde, men desse er ikkje med i dette albumet.

Føremålet med turen 8/7-2010 var primært å dokumenter dei histoiske punkta langs stien. Dette bildalbumet er derfor ikkje det beste for å vise naturen i Lodalen

1. 2010. Parkeringsplassen i Bødal
1. 2010. Marit i krysset mellom bilvegen og trakorvegen til vatnet
2. 2010. Oversikt over traktorvegen og flatene på sørsida av Bødalselva
1. 2010. Oversikt over traktorvegen og flatene på sørsida av Bødalselva
3. 2010. Traktorvegen vidare nedover mot vatnet
1. 2010. Traktorvegen mot sør langs Rauditeigen
2010. Utsikt mot Nonsnibba frå området ved tuent på Erkebruket
2010. Utsikt mot Ramnefjellet frå området ved tuent på Erkebruket
2010. Skilt som markerar kvar Tunet på Erkebruket låg
2010. Skilt som markerar utsikten mot staden for det gamle Bødalstuner
2010. Traktorvegen vidare mot Nesodden frå Gjerstunbruket
2010. Skilt som viser veg til Nesodden
2010. Marit på veg mot toppen
2010. Skilt som markerar toppen ved utsiktsbenk
2010 Krossen på toppen av Nesodden
2010. Utsikt frå Nesodden. Mot vest- Ramnefjellet
2010 Utsikt frå Nesodden. Mot sørvest- Nesdal
2010. Utsikt frå Nesodden. Mot søraust- Kjenndalen
2010 Utsikt frå Nesodden. Mot nordaust- vegen i Storelifjellet
2010. Utsikt frå Nesodden. Mot nord - Nedover Lovatnet
2010. Marit på stien opp mot båtvraket
2010.Stien som førde opp mot båtvraklet
2010. Marit ved vraket av båten Lodalen
2010 Vraket av båten Lodalen
2010. Marit på veg opp frå båtvraket over det oppfylte myrsøkket
2010.Marit på traktorvegen i bakkeskråninga opp mot minnetavla
2010. Marit ved skiltet som markerar nedgangen til den historiske vandringa
2010.Bilvegen vidare oppover frå minnetavla mot Kjendalen
2010. Oversikt over parkerinsplassen ved minnetavla
2010 Utsikt frå minnetavla mot båtvraket (i skogen) og nedover Lovatnet
2010. Minneplate med namna til dei som fekk grava si i Lovatnet