Nordfjord - Loen sokn - Bødal - MyrhaugDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Myrhaug

Gård:Bødal
Bruksnr: 1449/77/8
Ca. år: 1930, Veper517.jpg 1930265 / Person / Bødal / Bygning / Type: BRO Slekt / Rasmus S. Bødal (Myrhaug) med familie.
Har bruk nr 8 i bygdeboka, skilt frå nr 6 i 1914. I bygdeboka er det også eit anna bruk med nr 8, Hauebruket Det gjekk saman med nr 5 og 6 med siste kjende brukar i 1770.