Nordfjord - Loen sokn - Bødal - KolbeinbruketDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Kolbeinbruket

Kart over innmarka på Garden Bødal, med merke for mogleg tunplassering av bruk nr 1 (Ikkje nøyaktig, og må ikkje nyttast som kjelde)