Nordfjord - Loen sokn - Bødal - GjerstunDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Gjerstun

Gård:Bødal
Bruksnr: 1449/77/4
Løpenr 1838:143
Ca. år: 1890, Vebyg200.jpg 1890023 / Bygning / Bødal / Type: Postk. Gen / Gjerstun før 1900