Nordfjord - Loen sokn - Bødal - RaudipartenDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Raudiparten

Gård:Bødal
Bruksnr: 1449/77/7
Løpenr 1838:146
Bygdeboka: Raudiparten i Bødal og Raudi opphaveleg 1 pd i Raudi og 15 mk i Bødal. Låg saman frå 1614