Gamle Bødal

Til turoversikt

Tur: Historisk vandring i Bødal

Litt om Bødal før 1905 .

Garden Bødal var ikkje utskifta før 1905, og 5 av bruka hadde husa sine i eit klyngetun heilt nede ved vatnet. Ved ulykka i 1905 tok båra tok alle bustadhusa i klyngetunet. Det var berre nokre av dei øvste fjøsbygningane som vart ståande. Det var 24 menneskje i Bødal som omkom ulukkesnatta og 3 dei neste dagane. les meir .

Ved raset i 1936 vart jordmonnet skola bort, og strandkanten vart flytta mange meter oppover (sjå foto etter 1936 frå Sonstad si fotosamling).