Minnetavla i Kjenndalsvegen

Til turoversikt

Lenke til omtale av ulukkene med nanmelister i Bygdeboka for Innvik og Stryn:

Tur: Historisk vandring i Bødal

Minnetavla i Kjenndalsvegen .

I 1937 vart det sett opp ei minneplate i fjellveggen på det høgaste punktet i den kommunale vegen mot Kjenndalen. Vegen vidare mot Kjenndalen er privat bomveg, og denne vegen har eit enno betre utsiktspunkt mot Ramnefjellet og Nesdal. Minneplata har med namna på alle dei som ikkje vart attfunne ved ulukkene i 1905 og 1936

Det har etter kvart blitt utvida med litt plass for korttidsparkering ved minnetavla, der er oppsette benkar og planta blomster. Det har også blitt sett opp informajonstavle om Lodalen

Frå plassen ved minnetavla kan ein sjå vraket av båten Lodalen i ei lita opning i skogen

2010. Minneplate med naman til dei som fekk grava si i Lovatnet
2010. Informasjonstavle sørsdia
2010.Informasjonstavle nordsida