Storerunden
(Tur rundt Loen)
Punkt: Kyrkjal

Tilbake til turoversikt
Forrige Neste

Lenker til eksterne data
Kyrkja
Steinkrossen
Minnesmerke- ulukkene
Loen pensjonat

Tur: Storerunden i Loen"
Informasjonspunkt: Ved kyrkja
.

Loen kyrkje feira 150-års jubileum i 1988 (1838 - 1988). Det vart då laga eit jubileumsskrift om kyrkje (er ikkej lagt ut digtialt enno). I fylkesarivet sitt kyulturhistoriske leksikon er det artikklar om kyrkja, steinkrossen fraomfor kyrkja og minnesmerke om ulukkene, m.a. om to steinar som er reist framamafor kyrkja med namna til alle som omkom i ulukkene. I 2011 var utviding av kyrkejgarden mot aust med 113 nye gravplassar . ferdigen, og det var opparbeidd parkeringsplass sør for kyrkejgarden. Ved utviding av kyrkjegarden vart det funne gravminne (merke etter langhus).

Like ovanfor kyrkja ligg Loen pensjonat. Pensjonaltet tilhøyrer bruk nr 16 i Loen. Dette bruket har også ein campingplass i Lovik ved sida av Lovik camping

1. Lokyrkja med steinkrossen
2. Minnesteinane om Lodalsulukkene.
3. Arkeologisk utgraving - kyrkjegarden
4. Arkeologisk utgraving- parkeringsplassen.
5. Utsikt frå kyrkja og ut over fjorden
6. Loen pensjonat
7. Vegen frå kyrkja tibake til Hotellet

Neste utsiktspunkt er ved Tindebuda.