Storerunden
(Tur rundt Loen)
Punkt: Teigane innanfor Lotunet

Tilbake til turoversikt
Forrige Neste

Lenker til eksterne data

Tur: Storerunden i Loen"
Informasjonspunkt: Teigane innanfor Lotunet
.

"Teigane" er det flate landskapet innafor Lotuent. Dette er svært god jordbuksjord, truleg avsett då havet stod ca 50 meter høgare enn i dag.

Frå teigane er det no flott utsikt mot det nye våningshuset på Trulsbruket og fjorden etter at granene er fjerna.

Innover og nedanfor fylkesvegen ligg Gjerstunhusa. Det var Ola Bødal med dottera Anna som bygde opp denne heimen etter at dei måtte flytte frå Gjerstunbruket i Bødal etter ulukka. Det var opprinnelige både våningshus og låve, men låven vart riven på 1990-talet.

1. Teigane og Lotunet
2. Nyplanta jordbærfelt på teigane
3. Utsikt mot det nye våningshuset på Trulsbruket
4. Gjerstunhusa i Loen

Neste Isakebruket sett frå Stubben.