Målet for turen:
Skålatårnet

Til turoversikt
Forrige Neste

Lenker til eksterne data
Ingen

Tur: Skåla

Utsikt mot elvar som møtest .

Frå stien ser ein elva frå Skålavatnet renne ut i elva frå Fosdalen.

1. Fosdøla (til venstre) og Skåleelva møtest (testxx)
Stien går vidare oppover langs Fosdøla til ein kjem til ei bru. Der er det nytt bildepunkt