Lokhis test

Loktest

Etablert:1.3.2021

Bli kjent med systemet Eigar/brukar liste
Familieside
Kjeldeside

Utveksling av slektsdata
Oppslag via sokn, gard og bruk
Start med Loen sokn


Loktest har same funksjonalitet som Loen.Lokhis men har med berre ein liten del av datainnhaldet. Det er ikkje med opplysningar om nolevande personar.

Loen.Lokhis er ein bygdebase som omfattar dei 15 gardane i Loen kyrkjesokn. Loen.lokhis blir brukt som ein privat slektsdatabase, inneheld også nolevande personar og er ikkje tilgjelgeleg for andre enn dei som har etablert databasen. "Loen.lokhis" omfattara alle gardar og bruk i Loen kyrkjesokn. Av bustadeigedomar er det med alle som var etablert før 1960. Basert på offentlege arkivkjelder skal alle personar som har budd i Loen i perioden 1750-1940 ha kome med. På denne måten har det kome med 8.500 eintydig identifisete personar. Desse persoane er tilsaman registrert 21.800 gonger i arkivkjelder (kjeldepersonar)

Loktest har 2 formål.

1. Bli kjend med systemt ved å slå opp eksempel på dei viktigaste skjermbilda som blir generert.

2. Utveksle data . I og med at det ikkje er tilgang til sjølve slektsdatabasen, kan dei som har konkrete problemstillingar for enkeltpersonar, få lagt ut på testbasen eventeulle opplysningar som kan bidara med å løyse problem. Dette vil ikke omfatte nolevande personar.

Sjølv om denne testversjoner ikkje er sperra av omsyn til personvernet, er den berre til eige bruk