Detaljopplysningar for bruk:
Vollane på Rake
Komnr/gnr/bnr: 1449/ 82 / 6
Gardsnamn: Rake
Bruksnamn: Vollane
Lenke til Lokhis: Nett *** Lokalt

Kart NIBIO
Gårdskart
Matrikkleopplysningar
1838
1890 Rake 3/6 i Indviken (gam 3/1 (6a+6b)) . Oppsitjar: Hans Andersen Rake
Skyld G: 1 daler 1 ort og 6 skilling. N: 2,13 mark
1941 Gard: 82 Rake. Bruk: 6 Rake. Eigar: Anders Hansen. Skyld: 2,09 mark.
1968 Gard: 82 Rake. Bruk: 6 Rake. Eigar: Einar A. Rake. Skyld: 2,09 mark.
Folketeljingar: Hushald på bruksnr.: 82 / 6
1801 Rache:
*Hans Arnesen. Huusbonde. 34. Bonde og gaardbeboer. Givt 1ste gang
*Giertrud Absalonsdtr. Hans kone. 47. . Givt 2dn gang
*Dorthe Hansdtr. Deres datter. 4. . Ugivt
*Peder Larsen. Huusbondens steebørn. 8. . Ugivt
*Agnethe Larsdtr. Huusbondens steebørn. 14. . Ugivt
1865 Rake:
*Anders Hanss.. Husfader. 50. Gaardbr og Selveier, og Leilænding. g
*Anne Samuelsd.. hans Kone. 49. . g
*Hans Anderss.. deres Søn. 19. hjælper Faderen med Gaardsdriften. ug
*Johanne M. Andersd.. deres Datter. 16. . ug
*Sameline Andersd.. deres Datter. 13. . ug
*Marie Andersd.. deres Datter. 4. . ug
*Samuel Anderss.. deres Søn. 9. . ug
*John Samuels.. Logerende. 47. Tømmermand bygmester %Huse%. ug
1875 Rake(Hans Andersens Brug) 82 / 6
* Hans Anderssen Rake f. 1846; Husfader; g; Gaardbruger Selveier
* Mari Jakobsdatter f. 1847; Kone; g;
* Anders Hansen f. 1872; Søn; ;
* Jakob Hanssen f. 1874; Søn; ;
* Rakel Eriksdatter Strand f. 1860; Tjenestepige; ug; Tjenestepige
* Anders Hanssen f. 1816; Hans Andersens Fader; g; Føderaadsmand
* Anne Samuelsdatter f. 1817; hans Kone; g;
1891 Rake 82/ 6
*Mari Jakobsdtr. Rake; f. 1847; Selv Hovedperson; Enke
*Anders Hansen Rake; f. 1873; Søn; Ugift
*Jakob Hansen Rake; f. 1874; Søn; Ugift
*Anne Hansdatter Rake; f. 1878; Datter;
*Hans Hansen Rake; f. 1881; Søn;
*Hans Marius Hansen Rake; f. 1883; Søn;
*Anne Samueldtr. Rake; f. 1817; Husmoderens Svigermoder; Enke
1900 Rake:
*Anders Hanssen. Hf. 1873. Jordbrugsarb. S. g
*Ragnhild Eriksdatter. Hm. 1876. Husstel. g
*Hans Anderssen. S. 2091899. S.. ug
*Mari Jakobsdatter. Føderaadskone. 1847. Jordbrugsarb. og Kreaturrøgt. e
*Ragnhild Pederdatter. Barnepige. 1889. Barnepige. ug
1910 Rake, 3/6
* Anders H. Rake, hf, f: 1872.09.03, Gaardbruker, g
* Ragnild Eriksdatter , hm, f: 1876.12.25, Gaardmandskone, g
* Hans Andersen , s, f: 1899.09.02, Søn, ug
* Marie Andersdatter , d, f: 1901.11.13, datter, ug
* Johane Andersdatter , d, f: 1904.02.03, datter, ug
* Einar Andersen , s, f: 1906.04.30, Søn, ug
* Isak Andersen , s, f: 1908.10.23, Søn, ug
* Mari Jakobsdatter , x, f: 1847.07.30, Føderaadskone, e
1920 Rake 82/6.
NR-1, hp, g, Anders H. Rake, f. 02.08-1872, Gaardbruker S.
NR-2, hu, g, Ragnhild E. Rake, f. 25.12-1876, Husmor
NR-3, Bedstemor, e, Marie J. Rake, f. 30.07-1847, Føderaad
NR-4, s, u, Hans A. Rake, f. 02.09-1899, Gaardsarbeide hjemme
NR-5, d, u, Johanne A. Rake, f. 03.02-1904, Hus og gaardsarbeide hjemme
NR-6, s, u, Einar A. Rake, f. 30.04-1906,
NR-7, s, u, Isak A. Rake, f. 23.10-1908,
NR-8, s, u, Alfred A. Rake, f. 31.12-1910,
NR-9, s, u, Martin A. Rake, f. 30.12-1912,
NR-10, d, u, Marie A. Rake, f. 21.12-1914,
NR-11, s, , Arnulf A. Rake, f. 10.08-1917,