Første/ Forrige/ Neste

Bilde-id: 26
CaAar: 1954
Bildetekst:

Frå Vassenden og oppover langs Lovatnet ligg det 3 gardar før ein kjem til Bødal. Den første garden frå Vassenden er Sande, gardsnr 73.

På Vassenden er det 2 bruk som tilhøyrer Sande men desse er ikkje vist på flybilde i denne serien. Bruket som er vist på dette bildet er Sande bruk nr 1.. Eg kjenner ikkje til om bruka på Sande har lokale namn i tillegg til gardsnamnet