Første/ Forrige/ Neste

Bilde-id: 37
CaAar: 1954
Bildetekst:

Dette bildet er publisert som postkort, og er utsnitt frå eit meir omfattande bilde frå garden Sæten. Bildet viser nærmast Markusbruket, bruksnr 8. Deretter følgjer Perbruket, bruksnr 1, og til slutt på dette bildetr ser ein Nigardsbruket, bruksnr 6.

Nigardsbruket er i dag slått saman med Perbruket, men tunet er skilt ut som feriebustad