Første/ Forrige/ Neste

Bilde-id: 057
CaAar: 1954
Bildetekst:

Når ein kjem til garden Rake, gnr 82 langs vegen frå Stryn, kjem ein først til plassen med ungdomshus og skulehus på sjøsida av vegen. Skulehuset er vel no blitt rive .

Bruket ovanfor vegen ved ungdomshuset er Vollane, bruk nr 6 Dei andre gardstuna ser ein betre på etterfølgjande flybilde.