Reise i bilde.
Bruk 82/6 tekstmeny

Tilbake til:
Start Reise i kart
Sokn: Loen
Gard: Rake, gnr 82
Bruk: Rake nr 82/6

Denne sida viser:

Kartnivå: Bruk
Vollane
Gnr/bnr 82/6
Tekstmeny.

Bygdeboka. Eigar- og brukarliste for kvart bruk