Finner ikke Heimeside
Sjå nye versjonar: Loen bygdebase/heimeside
Audun Loen, Granveien 13 b, 1178 Oslo. epost: audun.loen@vikenfiber.no
Loen Landbruk Lokalhistorie
Audun sine linkar

LOKHIS-Loen
Søkeside
Telefonkatalogen
QXL Postkort
VG-hovedside
Aftenp._kunde
NRK
Været i Loen
Været i Oslo
Kunnskapspakken
Web-debatt
Kartsystem 1
Kartsystem 2
Ruteplanlegger
Norge i bilder
Trafikanten Oslo
Gardskart
Online.no
Musikk
Facebook
Dansbandsdax.se

Dette er Audun Loen si
Startside på internett

?

Til venster er det linkar til tenester på nettet som vert mykje brukt. Til høgre er linkar til meir detaljert omtale av bakgrunnen for nettstaden og til gjesteboka

Audun Loen tilbyr informasjon om Loen, lokalhistorie og landbruk (menyval ovanfor).

Loen
Det er 4 produkt som gir tilgang til informasjon om Loen. Produkta er: LOKHIS (Lokalhistorisk informasjonssystem), Litteratur frå Loen (bøker og artiklar i digital form), Bidler (digitalt bildeariv) og Portal med Nettstadar i Loen.

Lokalhistorie
Dette temaet gjeld utvikling av system til forvaltning av lokalhistorisk informasjon. Det er med modellbeskrivelse for LOKHIS (lokalhistorisk informasjonssystem) samt rapportar frå arbeidet med utforming av modellen og pilotprosjektet for Loen sokn.

Landbruk
Temaet omfattar omtale av informasjonsforvaltninga i landbruket med utgangspunkt i dei systema som Audun Loen har delteke i utviklinga av.

Om sida