Slettede sider.
(Heimeside)

Meny

Loen bygdebase

Netttstaden "Loen-bilder.info" ble etablert for mer enn 30 år siden. Mange sider har blitt oppdatert eller omarbeidet og fått nye navn. Den siden du har valgt er ikke oppdatert. I menyen til venstre er side/sider som kan velges for å få tilgang til mesteparten av det som ligger på den gamle siden som er slettet.

Gammelt bilde av stabburet og våningshuset på Sjurebruket.