Litteratur.
Hotel Alexandra 50 år

Til Litterturlista

INNHALD

Omslag
Tittelside
Nordfjord
Lodalen
Markusetten
Turisttrafikk start
Markus og Ida
Turisttrafikk_øker
Restauranten
Turistskibene
Nye Lodalen
Katastrofen 1905
Konger og Fyrster
Nye utvidelser
Den dyktigste
Markus som far
Hotellhjemmet
Den 3. generasjon
Vikingehallen

To dikt
To Alexandra
To Alexandra forts.
Blåklokker
Blåklokker forts.

Hvorfor Loen
Fiske- og fotturer
Bilturer
Spisesalen
Avslutning

Alexandra 50 år

Brochyre arrangert av Øyvind Sørensen

28 enkeltsider skannet som bilder

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart

Til dokumentstart