Litteratur.
Kulturhistorisk leksikon

Til Litterturlista

LENKER

Bødalssetra
Båtvrak "Lodalen"
Minnesmerke ulukker
Utvandring Hogr.
Minne breførarar
Breng
Utegris Helset
Skålatårnet
Loen kyrkje
Steinkrossen
Johannes J Sæten
Tur med buss LD-auto
Dampbåten Lodalen

Lokalhistorisk leksikon

Fylkesarkivet, Sogn og Fjordane

Loen bygdebase har lenke til utvalde artiklar i fylkesarkivet. Dette er artiklar som omtalar stadar, hendingar eller personar med tilknytning til Loen sokn

Den nye versjonen av artiklane frå fylkesarkivet er no tilpassa til bruk i mobiltelforn.