Litteratur.
Dokument-tittel

Til Litterturlista

INNHALD

Forord

DISTRIKT
Nordfjord

KOMMUNE
1438 Bremanger
1439 Vågsøy
1441 Selje
1443 Eid
1444 Hornindal
1445 Gloppen
1449 Stryn

SOKN
Sokn i Stryn
Nedstryn
Oppstryn
Loen
Olden
Vikane
Nordsida

GARD
Gard i Loen sokn
70 Loen
71 Tjugen
72 Haugen
73 Sande
74 Helset
75 Hogrenning
76 Raudi
77 Bødal
78-79 Nesdal
78 Nesdal Indre
79 Nesdal Ytre
80 Sæten
81 Oppheim
82 Rake
72 Marså
72 Strand

BRUK
Bruk på garden Loen
70/6 Sjurebruket

Bydeskildring for Nordfjord.

1. Forord.

Dette tekstdokumentet er laga spesielt for LOKHIS (sjå meir om LOKHIS i notatet "Landsdekkende bygdbase"). Dokumentet inneheld eit kapittel for kvart område som inngår i Lokhis, og det er dette kapittelet som er startsida for vedkomande område. Dette gjeld for distrikt, kommune, sokn og gard. Rammeverket for loen.lokhis.no forutsette eit slikt dokument i tekstmodulen.

Den geografiske omtalen bygger på dagens situasjon, men med kommentarer for tidlegare tider.

Dokumentet finns i to versjonar. Ein versjon i XML-format inngår i LOKHIS. Den versjonen har ikkje med illustrasjonar fordi kart, bilde m.v inngår som sjølvstedige tema i LOKHIS. I HTML-versjonen som vert vist på heimesida mi er det lagt inn link til illustrasjonane direkte frå teksten.

Audun Loen 21.3.04

Notatet er ikkje oppdatert med endringar i administrative og geistlege inndelingar og kommunikasjon (vegar, ferger ol.). Resten av teksten i html-versjonen er derfor sletta på nettet.
ALo 14.11.2021