Tur Lofjellet
Punkt Høgesetra

Tilbake til turoversikt

Lenker til eksterne data
Ikkje lagt til

Tur: Lofjellet frå Oppheim til Loen"

Utsiktspunkt: Høgesetra .

Høgesetra ligg på 690 meter over havet like under skoggrensa. Dette er gamlesetra til Logarden. I dag står det att 3 sel og ei hytte. I tillegg er det synlege restar av steinmurar for 10 hus, truleg 6 fjøsar og 10 sel. Frå Høgesetra og oppover Grimedalen og ut over Lofjellet er det i dag beiteområde for sauer. Aust før Høgesetra går det eit jøl mellom Lofjlelt og Aksla. gjennom dette jølet renn det ei elv som munnar ut i Hagedalen mellom gardane Loen og Tjugen. Setrevegen frå Høgesetra til Loen går langs jølkanten.

Bilde frå Høgesetra

1. Matpause på Høgesetra etter turen over Lofjellet
2. Høgesetra sett nedanfrå. Viser alle husa som står i dag
3.Høgesetra i 1971.
4. Gamalt påskebilde frå Høgesetra