Tur Lofjellet
Punkt Rakssetra

Tilbake til turoversikt

Lenker til eksterne data
Ikkje lagt til

Tur: Lofjellet frå Oppheim til Loen"

Utsiktspunkt: Opheimssetra .

Opheimssetra klorar seg liksom fast i fjellsida utan nokon stor flat setervoll. Frå setra er det flott utsyn mot Opheim og Olden.

Bilde av Opheimssetra (fleire bilde seinare)

1. Opheimssetra sett frå setrevegen frå Rakssetra
2. Opheimssetra sett frå Raksfjellet
3. Utsyn mot fjella i Loen med Skåla
2. Utsyn mot Opheim

Fotturen frå Rakssetra til Opheimssetra tek ca 1/2 time.

Frå Opheimssetra går det bratt sti rett opp mot høgda. Før ein kjem opp på høgdedraget deler stien seg. Til venstre (vest) går den til Raksfjellet og Årheimsfjellet. Til høgre (aust) går den innover Lofjellet. Stien innover Lofjellet mot Tungegjølet går på baksida av høgderyggen og dermed på Strynesida. Loen er ikkje synleg frå denne delen av stien.