Tur Lofjellet
Punkt Rakssetra

Tilbake til turoversikt

Lenker til eksterne data
Ikkje lagt til

Tur: Lofjellet frå Oppheim til Loen"

Utsiktspunkt: Rakssetra .

Sela på Rakssetra ligg framme på ein bakke med flott utsyn. Vi ser ned mot Rake og Oppheim, innover mot Loen og Lodalen, mot Olden og Oldedalen og utover fjorden. Rakssetra tilhøyrer garden Rake som ligg nede ved fjorden nedanfor Opheim.

Bilde frå Rakssetra (fleire bilde seinare)

1. Rakssetra sett frå setrevegen. 1999
2. Postkort med utsyn frå Rakssetra

Fotturen frå Opheim til Rakssetra tek ca 1/2 time. Setra er dermed lett tilgjegeleg og vert i dag nytta til turføremål.

Setrevegen går vidare frå Rakssetra til Opheimssetra gjennom krattskog i skoggrensa. Opheimssetra er synleg frå Rakssetra.