Loen Gjestebok
Loen er namnet både på ei grend (kyrkjesokn / skulekrins) og på ein av gardane i denne grenda. Garden og grenda Loen ligg i Stryn kommune innerst i Nordfjord i Sogn og Fjordane fylke.
LOKHIS Litteratur Bilde (satelitt/fly/utsiktspunkt) Nettstadar Loen start

Loen - Lokhis

Siste oppdatering: 1.12.2015
Det er lite truleg at Lokhis vert oppdatert etter 2015.

Pålogging

 • Lokhis direkte
 • Personliste
 • Kart og bilde
 • Demo

  Siste: Demo-mp4


  LOKHIS er ein modell for å forvalte og formidle lokalshistorisk informasjon og dermed eit internettbasert alternativ til tradisjonelle bygdebøker.

  Loen.Lokhis er ein nettstad basert på Lokhis-modellen, og omfattar dei 15 gardane i Loen kyrkjesokn.

  Personar med slektstilknyting til Loen og som deltek med oppdatering av databasen, kan få tilgang til Loen.lokhis. Kontakt Loen webinfo om brukarnamn og passord.

  Loen.lokhis har same oppslagsfunksjon via gard og bruk som tradisjonelle bygdebøker. Frå bruk kan ein gå inn i slektstreet for eigar/brukar og bla i slekta. For gard, bruk og person kan ei slå opp tilknytta kildeinformasjon, bilde og tekst. Som standard kjem ein inn på sida for Loen sokn ved direkte opplag i Lokhis. Sjå demo for meir informasjon om oppslag i Lokhis

  I Loen.bygdebase er det opplegg for å velge person frå personliste og å gå direkte til sida for pesonen i Loen.lokhis. På tilsvarande måte er det funksjon for å slå opp gard og bruk via kart og bilde.