Erkebruket og Skulehuset

Til turoversikt
Forrige Neste

Du er her nå;

Lenker til eksterne data
Erkebruket i Bødal
Skulehuset (bilde).

Tur: Historisk vandring i Bødal

Erkebruket og Skulehuset .

I 1936 låg tunet på Eirikbruket midt i Bødal rett ovanfor det gamle tunet. Det ser ut til at dette bruket hadde husa sine rett ovanfor ein ny gardsveg som vart lagt ved jordskiftet i 1905. Skulehuset vart seinare bygt nedanfor på nedsida av gardsvegen. Ved ulukka i 1936 vart både tunet på Eirikbruket og skulehuset sopa bort av båra.

Plasseringa av merket for skulehuset kan være feil i turløypa. Både skisse i boka til Sigurd Nesdal " Lodalen fager og fårleg" (side 128) og foto frå Sonstad si fotosamling tyder på at Skulehuset låg like nedanfor tunet på Erkebruket. Skulehuset vart innvigd 30. oktober 1930, så det var nokså nytt i 1936. I skulehuset budde læraren Tomas Sæle og kona Nanna Sæle.Skulehuset vart teke av båra ved ulukka i 1936. Tomas døydde etter kort tid på grunn av skadane han fekk, men kona overlevde.

2010. Skilt som er meint å skulle markerar kvar skulehuset låg (er feil plassert)
2010. Skilt som markerar kvar Tunet på Erkebruket låg
2010. Utsikt mot Nonsnibba frå området ved tuent på Erkebruket
2010. Utsikt mot Ramnefjellet frå området ved tuent på Erkebruket