Knutebruket og gamle Bødal

Til turoversikt
Forrige Neste

Du er her nå;

Lenker til eksterne data
Knutebruket i Bødal
Skulehuset (bilde).

Tur: Historisk vandring i Bødal

Knutebruket og utsikt mot det gamle Bødalstunet .

Det nye tunet på Knutebruket etter 1905 vart bygt bakanfor og litt mot sør-aust for det gamle tunet. Stovehuset hadde eit arkoppbygg som vede mot Lovatnet. Dei nye husa vart tekne av båra i ulukka i 1936.

Knutebruket er det einaste som er bygt opp igjen i Bødal etter ulukka. Husa er no plassert mykje lenger oppe, og ligg på ovanforsida av vegen til Kjenndalen.

Frå vegen nedanfor dei gamle tuna til Erkebruket og Knutebruket er det utsikt mot staden for det gamle Bødalstunet før 1905. Det einaste ein ser no er krattskogen langs stranda.

2010. Skilt som markerar utsikten mot staden for det gamle Bødalstuner
2010. Skilt som markerar kvar Tunet på Knutebruket låg